Våra tjänster

Administrativa tjänster

Flera av våra kunder tar hjälp med olika uppgifter avseende sitt administrativa behov. Vi hjälper idag kunder med allt från utskick till uppdatering av CRM system osv. Vi utför övriga delar som en traditionell ekonomiavdelning gör. T ex fakturering, betalningar och sammanställning av löneunderlag osv.

Lagerbolag

Vi tillhandahåller nya lagerbolag och garanterar dessa inom två timmar från komplett lämnade underlag.

Bokföring och redovisning

Detta är grunden för allt vi gör för våra kunder. Merparten av våra kunder lämnar material varje månad och vi återrapporterar enligt överenskommelse. Varje redovisningsperiod avslutas med inlämnande av Skattedeklaration avseende arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt. Vi försöker alltid att tillsammans med våra kunder utveckla och automatisera processerna i största möjliga mån.

Löner

Lönehantering är alltid viktig för ett företag. Vi arbetar i flera olika program och strukturer vilket gör att vi tillsammans med våra kunder skapar effektiva och pålitliga arbetsprocesser.

Årsredovisning och Inkomstdeklaration

När året är avslutat så hjälper vi er med Årsredovisning och Inkomstdeklaration. Om företaget har revisor sköter vi det samarbetet och lämnar de filer och dokumentation som revisorn önskar.

Affärsutveckling

En stor del av vår verksamhet är att hjälpa våra kunder i deras företagsutveckling. Detta gäller både den ekonomiska delen samt styrning av verksamheten och dess utvecklingsbehov. Grundstenen för en korrekt utvecklingsplan kommer alltid från ett rapporteringssystem som visar företagets nuvarande situation.

 
Margo Ekonomi AB, Skvaldalsvägen 4, 134 60 Ingarö
Copyright Margo Ekonomi AB